NULL

ד"ר קורן שלום!
בתי חיילת ובבקור אצלך במסגרת צבאית המלצת לה טיפול בלייזר בשל גילה ובשל הצורך לניתוח איסטטי יש צורך בטיפול כזה במרפאה פרטית בניגוד לניתוח קונבנציונאלי שהצבא מאפשר במסגרת הרפואה הכללית ומשאיר צלקות.
שאלתי היא: האם במקרה ונחליט לקחת אותה לניתוח במרפאה פרטית, האם הצבא יכיר בה ב-100% כמו שהיה מכיר בה בניתוח שהיתה מקבלת במסגרת הרפואה הכללית הניתנת לחיילים במסגרת הצבאית? ואם כן? היכן עלי לפנות כדי שיאשרו זאת כך שלא תתעוררנה בעיות בהמשך אם חלילה נידרש לכך להמשך טיפול במסגרת הצבא?
בתודה וברכה
אבי

שלום אבי,
את התשובות לשאלות אלו ביתך יכולה לקבל רק בצבא .יש לשקול את ביצוע הטיפול לאחר השיחרור.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg