NULL

עקב כאבים עזים לאורך רגל ימין בשכיבה ובכריעה
נישלחתי לבדיקת סונר דופלר
ואלה הם התוצאות הבאות
מערכת ורידים שטחיים:
רגל ימין - אי ספיקת ספנה ארוכה בשוק. ופרפורנט בשוק פנימי תחתון.
רגל שמאל - אי ספיקת ענף חיבור ספנה ארוכה. ופרפורנט בירך אחורי תחתון.
מהם המשמעויות, ומה המלצותיך להמשך טיפול

שלום דליה כגן,
אינני חושב שיש קשר בין תלונותיך לממצאי הדופלקס.עליך להבדק על ידי אורטופד גב.בתום הטיפול האורטופדי לפנות לכירורג כלי דם לבדיקה ולהתיחסות לדופלקס.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg