NULL

שלום רב,
הייתי מעוניינת לדעת אם יש קשר בין פעילות ספורטיבית - הליכה מהירה, ריצה - לבין יציאת ורידים ברגליים
תודה רבה

שלום ליאן,
לאדם עם מחלת ורידים מאמץ גופני גורם להבלטתם אך לא גורם להחמרת מצב הורידים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg