NULL

השאלה שלי: ע”י איזו בדיקה אפשר לדעת אם ישנה פגיעה בלימפה? האם ע”י CT של כף הרגל או ע”י בדיקה אחרת.

שלום אורית,
לימפוגרפיה איזוטופית מדגימה את הזרימה של דרכי הלימפה.מזריקים חומר רדיואקטיבי בין אצבעות הרגלים ובודקים את קצב התקדמות החומר לאורך שתי הרגלים בדרכי הלימפה.קימת השואה בין הרגלים לבין עצמן וכן את ההתקדמות האבסולוטית של הזרימה הלימפאטית.ניתן גם לאבחן חסימות באזור בלוטות מורחבות או אגני לימפה פתלוגים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg