NULL

שלום
האם היווצרות גבשושיות בצבע חום במקום בו התבצעו הזרקות לורידים ברגל ,הינה תופעה רגילה?
האם כאבים בקרסול אותה רגל קשורים להזרקות? (הקרסול מעולם לא כאב לי)
תוצאות האולטרה סאונד טרם ההזרקות:מערכת ורידים עמוקה תקינה.
מערכת ורידים שטחית:בספנה הגדולה עדות לאי ספיקה נקודתית בשוק כ-11 ס"מ מתחת לגובה הברך,שם מקור לקולטרל הממשיך לאספקט קידמי בשוק.
מחכה לתשובה ,תודה טובה.

שלום טובה בר,
אין לי מספיק פרטים על החומר שהוזרק לך ועל ריכוזו.אנא הפני שאלתך לרופא המזריק.בכל מקרה אזור ההזרקה לעיתים מגיב קשה לחומר המוזרק ורק בהמשך מתקבלת התוצאה המיוחלת.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg