NULL

בני בן 16 וחצי קיבל מכה במצח לפני כחודש היתה נפיחות רגילה שלאחר יומים הפכה לנפיחות של הוריד. בבדיקת דופלכס הודגמה מפרצת כזובה של העורק הטמפורלי הקדמי בקוטר 2.5 ממ עם תרומבוס סביבה.
מה המשמעות.
איזה טיפול נדרש
אנא תשובתכם בהקדם. תודה

שלום מיר א
מומלץ לעקב אחר הפסאודואנאוריזמה עד ספיגה ספונטנית.לעיתים יש לנתח ולכרות את הממצא.ממליץ על דופלקס ביקורת כעבור 1 חודש או קודם במקרה של ממצא שגדל.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg