NULL

אני סובלת מסכרת 135 עם שני כדורים ביום מטרופיו ושלש ביום פרנדאז ןכדור 40 מג לכולסטרול ואספרין 75 כל יומיים כדור כל בוקר לנלוטת התריס ולאחרונה התעלפתי לדקה והתגלה לחץ דם מאד גבוה ואני מטופלת באנלדקס 10 מג פעמיים ביוםולחץ הדם נמוך כמה ימים ופתאם גבוה מאד וכואבלי כל צד שמאל ןבלילה נרדמות לי כואבות לי הכפות רגלים שאני מתעןררת נבדק הלב וסיטי ראש ובסדר אבל אני לא בסדר תודה מראש שרה

שלום א. שרה,
להשלמת הבדיקות עליך לעבור מוניטור של לחץ דם במשך 24 שעות וכן דופלקס קרוטיס.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg