NULL

יש לי שאלה האם כללית משלים משתתפת בהוצאות בניתוח ומה עלות ההשתתפות שלהם באחוזים? וכמה זמן צריך להיות בכללית משלים בכדי לקבל הנחה אצלכם במרפאה?

NULL

dr_koren.jpg