NULL

אמא שלי עשתה בדיקת כלי דם ונמצא במוצא עורק התרדמה הפנימי רובד הסתיידות הגורם להיצרות בת % 25%-49 בצד זשמאל וזרימה עורקית מערבולתית.
ובצד ימין רובד מסוייד במוצא עורק התרדמה הפנימי הגורם להיצרות בת 60%-70% ונרשמה זרימה עורקית מערבולתית.
ברקע:היא חולת סכרת ולחץ דם מטופלת בכדורים.
אודה להעררכתך באשר למה זה אומר?מה צריך לעשות?

שלום לילך,
אימך זקוקה לטיפול קבוע במדללי דם ובדיקות דופלקס חוזרות מידי 6 חודשים.יש לזהות בזמן הצרות קשה בעורקי הקרוטיס למניעת ארוע מוחי.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg