NULL

שלום רב,
יש לי כאבים ברגליים בזמן עלייה במדרגות או ריצה ממושכת.
אני בן 60 .
מה הסיבה ומה הפתרון לכך?
בתודה
חיים

שלום חיים ג.,
אני שמח לשמוע שתלונותיך מופיעות רק בעלית מדרגות או ריצה ממושכת.תתמיד בכושר והכאבים יעלמו.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg