NULL

אני באמצע הריון שלישי. הופיעו אצלי דליות ברגליים הממוקמות מאחורי הברכיים ובחלק העליון של השוק. כירורג כלי דם אצלו נבדקתי קבע כי חומרת המצב קלה והמליץ על גרב שלמה המותאמת להריון. גרבי Venotrain עליהם המליץ נראים לי בלתי אפשריים ללבישה בקיץ. עם Varilind יש לי נסיון טוב עד כה. שאלתי: האם ניתן להסתפק בחבישה אלסטית בדרגת לחץ מתאימה של האיזור הפגוע בלבד או שיש חשיבות ללבישת הגרבונים השלמים?

שלום קרן,
קשה לי לענות על שאלתך מבלי לראות את הרגלים.עקרונית אני מסכים שיש לגרוב בהריון גרבים אלסטיים.הלחץ נקבע על ידי הכירורג הבודק.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg