NULL

האם כללית מושלם מכסה טיפול בכלי דם אצלכם בקצף/ליזר?
אם לא, אעשה ביטוח נוסף. בדף ההרשמה של הביטוח שואלים האם אתה סובל ממחלת כלי דם? האם ורידים נפוחים נחשבים למחלה בכלי דם?

שלום ציפי,
ביטוח כללית מושלם מכסה חלק קטן בלבד מההוצאה.חסימות עורקים וכל הסיבוכים הקשורים נחשבים למחלת כלי דם.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg