NULL

ביד שמאלי הופיע בחודשים האחרונים בלט של אחד הורידים. אורטופד אמר שזה שום דבר משמעותי ושפיר וניתן להוצאה. עד היום הבלט היה רך כמו וריד.
היום לאחר לחיצה שלי הבלט נהיה קשה וכואב למגע. מה דעתך?

שלום אלון,
מדובר בוריד עם פקקת ורידים שטחית.ממליץ כריתה לאחר עבור השלב החריף.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg