top of page

גרב אלסטית

האם יש סכנה בלבישת גרב אלסטית בשינה?
לעיתים אני שוכחת להוריד אותה במנוחת הצהריים או שאני ישנה פחות משעה ומתעצלת להוריד אותה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page