אאוטה הביטנית ועורקי הכסל

בתשובה לבדיקת CT עמוד שדרה מותני
נאמר בין היתר :יש לציין שינויים טרשתיים באאורטה הביטנית ובעורקי הכסל.
איך מטפלים וכמה זה מסוכן ?
בבדיקת ע.ש. מותני-מודגם היפרלורדוזיס מותני.
תודה רבה
מעמנואל הדואג.

NULL

dr_koren.jpg