top of page

אובחנה אצלי בבדיקת m.r.a חסימה
רצינית בשתי הגפיים התחתונות כשבשמאלית יותר.
לדברי רופא כלי דם האופציות העומדות
בפני הן או צינתור או ניתוח.
אני כבר בת 75 חולת סוכרת עברתי בעבר
ניתוח מעקפים ומאד פוחדת מביצוע הטיפול המוצע מבקשת ממך רעיון לטפול
אחר ויעיל לבעייתי.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page