top of page

חוות-דעת מישפטית,

לפני שנתיים ריסקתי את קרסול רגל ימין
ברכיבה על אופניים נקבעו לי 40 אחוזי נכות כיום הקרסול נפןח עם דליות הורידים נפוחים שאלתי האים קיים קשר נסיבתי לריסוק הקרסול מול הורידים הנפוחים יש גם בצקת עברתי שנ ניתוחים אורטופדיים אני רוצה לדעת האים ניתן לקבל חוות דעת מישפטית לאחוזי נכות נוספים בגין נפיחות הורידים והדליות אנא תשובתך לשאלתי 054-9728687

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page