top of page

דלקתקשה בכף רגל כיחלון והפניה לצינתור

אני הייתי המון פעמים אצל ד"ר דהן ואני מטופלת במרכז דוידוף כל פעם שהגעתי לד"ר דהן והראתי לו את הכיחלון בכף רגל אמר הדופק תין עד שאכלתי אותה השבוע לא יכולתי לדרוך על הרגל והלכתי לכירורג במרפאה המקומית ואמר לי הפניה דחופה לצינתור אין לך דופק כמעט בכף רגל השאלה הנשאלת מה עשה ד"ר דהן עד כה שלא התייחס לפניותי וכעת אני סובלת סבל נוראי בגלל הזנחה רפואית , תודהץ

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page