top of page

היצרות קשה במוצא ICA דו"צ

שלום, בבדיקת CT אנגיו קרוטיס-CTA נמצא כי "בעורק תרדמה ימני: המשותף-בגדר הנורמה. הביפורקציה-פתוחה ומוצרת ע"י רובד מסוייד גדול הגורם היצרות של מעל ל-80% במוצא ה-ICA.
עורק תרדמה שמאלי: המשותף-בגדר הנורמה. הביפורקציה-פתוחה ומוצרת ע"י רובד גדול מסוייד הגורם היצרות קריטית במוצא העורק הפנימי" אציין שהבדיקה בוצעה ברמב"ם בעיקבות חבלת ראש בתאונה שגרמה לפגיעות בחוליות בצוואר (C4 , C5)כמו כן מאז התאונה יש לי כאבי ראש, לעיתים, בלילה בעת השינה, הכאבים הם מאחור עולים מהעורף, משני צידי הראש מלמטה לכוון מעלה. במהלך אישפוזי בביה"ח טופלתי בפגיעת החבלה בצוואר ולא הייתה כלל התייחסות למימצא זה. מה לעשות? תודה יואל

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page