top of page

סימנים כחולים

שלום, אני בת 19 ולמעולם לא עבדתי או התאמצתי קשה, תמיד יושבת בבית רגל על רגל, ומצבי הבריאותי תמיד היה תקין ומעולם לא נאלצתי לקחת תרופות כלשהם מלבד אקמול העניין הוא שבשנה האחרונה תמיד יוצאים לי סימנים כחולים ברגליים כמו של מכה חזקה רק שאני לא מקבלת מכות, יש לי בערך כבין 10-15 סימנים על שני הרגליים וזה נרא נורא עד שאני לא יכולה ללכת עם קצר, רציתי לדעת ממה זה נובע

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page