top of page

ורידים

אני מצטטת לך מהבדיקה של הדופלקס אשמח לתשובה. .זה דופלקס לפני שנתיים אמרו לי שאני אצטרך ניתוח הוא שלח אותי לבדיקה נוספת התשובה היא :" מימין אי ספיקה של הספנה הגדולה מ- 1/3 עליון של הירך משמאל ללא אי ספיקה. אין עדות לאי ספיקה של המערכת העמוקה." זאת תשובה לפני שנתיים אני חוזרת לבדיקה נוספת. אשמח לתשובה לאימייל תודה!

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page