top of page

אי ספיקה של מסתמי הוריד ספנה ארוכה

בעקבות בצקות בכפות הרגליים נשלחתי לבדיקת דופלקס ורידי רגליים עמוקים ושטחיים. התשובות היו שאין עדות לפקקת בשתי הרגליים ולא הודגמה אי ספיקה בורידים העמוקים בשתי הרגליים. ברגל ימין הודגמה אי ספיקה של מסתמי הוריד ספנה ארוכה בגובה השוק במחצית העליונה של השוק בלבד. מאחר ואין סימנים חיצוניים או כאבים, הרופאה אמרה שאין צורך בטיפול. בינתיים יש לי זרמים חמים בין הברך לקרסול. האם צריך לטפל באופן כלשהו או רק להישאר במעקב?
תודה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page