top of page

פאנוח תוצאות בדיקת קרוטיס - עורקי הצוואר

שלום ד"ר
אני בת 79. בבדיקת קרוטיס - עורקי הצוואר נמצא בצד ימין בעורק הפנימי - בחלקן הדיסטלי עורק מפותל עם הפרעה קלה בזרימת הדם.
מה משמעות הדבר?
בצד שמאל - עורק פנימי- לא נראתה הפרעה המודינמית.
בבדיקה מצד ימין ומצד שמאל- ביפורקציה בגובה רגיל.
עורק משותף + עורק חיצוני בשני הצדדים - לא נראתה הפרעה המודינמית. עורק חוליות בשני הצדדים- כיוון וזרימה תקינים.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page