top of page

גיליתי מים ברגל, וצורב לי שם ברגל השנייה

יש גם מים בחומרה פחותה ניפצעתי בצבא בשנת 81 מרסיס פגז ברגל (בפמור)נותחתי והושתלתי שם לאחר שגילו רסק עצמות במקום במקום האם יכול להיות קשר בין הזמן הרב שחלף לבין המים ברגל להזכירכם אני בן 62

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page