top of page

מותר לאכול עלים ירוקים

אמי מטופלת באספרין כי היה לי תסחיף ריאתי לפני 13 שנה .כרגע יש לי לחץ דם גבוהה ואנגינה פקטוריס שאלתי אני אוכלת עלים ירוקים בכמות במרק סלט שייק בפורם ירוקים ישנה אזהרה בעלי קרישיות יתר להתרחק מעלים ירוקים האם מותר לשלב עם האספרין או להפסיק אחד מהם

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page