top of page

נימי דם

שלום,כבר לפחות חודשיים שלושה הבחנתי בנימי דם באזור המותניים,שאינם מבצעים כל שינוי רק מופיעים שם באופן קבוע
זה מטריד אותי מאוד,כי לא עשיתי שום שינוי בגוף שלי או בדרכי אכילה למינהן
מה אתה חושב שעלי לעשות?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page