top of page

רבד הטרוגני קטן במוצא העורק

קרוטיס פנימי lca נמצא רבד הטרוגני קטן במוצא העורק.
קרוטיס חיצוני ECA נמצאו רבדים טרשתיים הטרוגניים במוצא העורק אודה לך על תשובתך בניתוח התשובה האם עלי להפנות את אימי הקשישה לנורולוג

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page