top of page

האם מצב מחייב ניתוח והאם ניתוח כירורגי או סטנד

קשת האאורטה מודגמת שמורה.
מוצאם של כלי הדם הצוואריים תקין.
עורקי התרדמה המשותפים הודגמו במהלך צווארי תקין.
צד ימין- מודגם פלאק אטרומטוטי עבה ומסויד באזור הביפורקציה.
נצפתה חסימה מלאה של הICA הימני בכל מהלכו הצווארי.
העורק הבזילרי הודגם שמור.
. קיימת היצרות של הורטברליס משמאל בשיעור של כ- 50%
הורטברליס הימני תקין.
ההיצרות הורטברלית השמאלית מתמשכת גם למקטע הבין חולייתי של העורק.
- צד שמאל- פלאק טרשתי ומסויד מודגם בביפורקצית הקרוטיס משמאל ובמהלכו המקורב של הICA השמאלי.
מודגמת היצרות ICA בשיעור של עד 60% בחלקו הקריבני.
קרניאלית הICA השמאלי שמור.
המעגל על שם וויליס מודגם תקין.
אין לזהות מפרצת או מלפורמציה וסקולרית.
לא הודגמה האדרה פתולוגית.
מלאות בסינוס המקסילרי מצד ימין ובתאי האטמואיד וספנואיד בצד ימין.
לא נצפה גוש צווארי.
התרשמות: חסימה שלמה של הICA -מימין
היצרות במוצאו של ה ICA השמאלי
היצרות ורטברלית שמאלית.
סינוסיטיס מקסילרית אטמואידלית וספנואידלית מצד ימין.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page