top of page

צינטור כליתי חוזר

בני בן 16 סובל מלחץ דם גבוהה 150/97 בMRAנמצא חסימה בעורק כליה שמאלית כנראה פגם מולד.
עבר אנגיו לפני חדשים אך לאחר שבוע חזרה החסימה לקדמותה. אושר ב US.
עתה עומד בפני פרוצדורה חוזרת ושאלתי:
מה הסיכון והאם כדאי להמתין זמן מה?
האם נכון להכניס סטנד.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page