top of page

גרביי לחץ

כמה חודשים עברו מאז שעשיתי ניתוחי לייזר בשתי רגליי עקב דליות חמורות וברגל ימין התפוצץ קיב
מאז הניתוחים אני לא מסוגל להיות רגע אחד בלי גרביי הלחץ גם כאשר אני כותב לך עכשיו ואני ממש רגע לפני השינה לא מסוגל בלי גרביי הלחץ
השאלה השאלות האם כדאי כך להמשיך
האם להפסיק זה חובה
למה כואבות לי הרגליים מאוד בלעדיהם
תודה רבה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page