top of page

רגל שמאל נרדמת בהליכה כאילו חצי רגל נרדמת

לאחרונה עשיתי מדרסים חדשים בזמן הליכה של חצי שעה אני מרגישה כאילו חצי רגל שמאל נרדמת לי תחושה מוזרה האם זה בגלל המדרסים

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page