top of page

נפיחות בברך שמאל

שלום ד"ר .ברך:בדיקה גופנית. ברך:נפיחות קלה,ללא אודם או חום מקומי,רגישות במישוש בסדק מפרקי מדיאלי.תפליט בכמות קטנה,ברך יציבה,תנועה מלאה,ללא חסר נוירווסקולרי בצילומי ברכיים שינויים ארטריטיים קשים דו"צ הסתיידות עורק פמורלי ופופליטאלי.מה משמעות המונחים הרפואיים ומה ניתן לעשות.אני בן 75,לא סבלתי בעבר משום בעיה בברכיים.אשמח באם אענה מצדך

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page