top of page

נימים

שלום ד"ר קורן.
באחת השאלות לגבי החזר ייעוץ ממכבי, ענית כי מכבי אמורה להחזיר עבור ייעוץ.אך לצערי אינך מופיע ברשימות היועצים שלהם וגם טלפונית לא ניתן היה לקבל מידע.
האם ידוע לך בוודאות כי מכבי משתתפת בהחזר על ייעוץ ?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page