top of page

תשובה של אולטרסנד עורק

שלום דוקטור עשיתי אולטרסנד צואר אחרי שהרגשתי מוזר בצד שמאל בצואר כאילו האיזור נמשך ממש תחושה לא נעימה התוצאה היא:יש היצרות כ50 אחוז,בעורק התרדמה הפנימי והודגם פלק מסויד בבלב. מה זה אומר אשמח לקבל תשובה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page