top of page

dvt

הנני מאובחנת ב2 קרישי דם ברגל שמאל בת 44
התוצאה של קריש דם מהשמנת יתר עישון וגלולות מזה חצי
שנה מטופלת ב xarelto וגורבת לא באופן תמידי גרב אליסטית מבקשת לדעת מה יכולה להיות הסיבה להתנפחות
רצינית של הרגל עם תחושת כאב של חום ודקירות בכל שוק הרגל???אם ניתן דחוף די בלחץ

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page