top of page

כף היד

נפלתי על כף היד ויש לי שטף דם בדיוק בכרית מתחת לבוהן ואני לא יכול להרים כלום ובקושי להזיז אותה מה אני צאיך לעשות שזה יעבור לי מהר?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page