top of page

NULL

בבדיקת דופלר התברר ברגל ימין ישנה אי ספיקה קשה בספנה ארוכה הממשיכה בוריד קולטרל המתחבר אליה סמוך לברך. ללא אי ספיקה בספנה קצרה.הודגמה אי ספיקה בוריד פופלטיאלי. רגל שמאל הודגמה אי ספיקה קשה בספנה ארוכה מגובה הברך .ללא אי ספיקה בספנה קצרה. הייתי רוצה לשמוע את דעתך מה עושים במקרה זה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page