top of page

NULL

בעלי חלה בדלקת ורידים.מקבל אנטיביוטיקה. גורב גרביים בהליכה חמישה ימים אחרי האנטיביוטיקה יש שיפור.אדמומית פחתה וגם כאבים פחתו.האם הליכה רגלית עם הגרביים אפשרית?האם חזרה לשגרה אפשרית?כרגע בבית עם רגל מורמת בשכיבה וגרביים בנליכה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page