top of page

NULL

בתי עברה הולטר לב+אקו לב
התשובה היתה :אי ספיקה מיטאלית קלה אני מציינת שהיא סובלת המון זמן מדופק מהיר הקרדייולוג אמר שאין לה כלום יש לה נפיחות בסיום השוקיים לא נעים ולא מתאים לדעתי ,אנו מחפשות מושיע לבעייה תודה לך מראש ד"ר קורן

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page