top of page

NULL

ליפניי כמה חודשים הייתי עושה פעולות עם הידיים בפין להגדלת הפין כמו milking זנלעשות תנועות ok עם היד ומתחילת הפין ועד הקצה כמעט בחוזק רב כלפי מעלה משך כ 20 דקות ובנוסף לעשות סימן ok עם היד ולהחזיק חזק את תחילת הפין הדוק..שהליפניי כמה חודשים הייתי עושה פעולות עם הידיים בפין להגדלת הפין כמו milking זנלעשות תנועות ok עם היד ומתחילת הפין ועד הקצה כמעט בחוזק רב כלפי מעלה משך כ 20 דקות ובנוסף לעשות סימן ok עם היד ולהחזיק חזק את תחילת הפין הדוק..שהדם לא יזרום ופשוט עם היד השנייה לכווץ את קיפת הפין בכיוון הנגדי בשביל להגדיל את עובי הפין..הפעולות האלה היום גוקמות לי לנקודות אדומות כול פעם שהייתי עושה(כול יומיים) במצבים מסויימים היה נוצר לי כתמים סגולים שחורים על היפן וסביבו..במשך כשנה בערך..לאחר שהךסקתי את הכול ..כעבור כשנה..עדיין נישארי לי עור כהה יותר עם כתמים קטנים של שחור ועור כהה ושחור קתת באיזור הפציעות שהיה נוצר לי מהפעוליות..הלכתי לרופאי עור ואמרו לי שזה פגמיטציה ושאין מה לעשות עם זה(לא סיפרתי להם ממה זה נוצר) ומציין שאין כאבים בכלל ואין פגיעה מינית או פיזית אחרתדם לא יזרום ופשוט עם היד השנייה לכווץ את קיפת הפין בכיוון הנגדי בשביל להגדיל את עובי הפין..הפעולות האלה היום גוקמות לי לנקודות אדומות כול פעם שהייתי עושה(כול יומיים) במצבים מסויימים היה נוצר לי כתמים סגולים שחורים על היפן וסביבו..במשך כשנה בערך..לאחר שהךסקתי את הכול ..כעבור כשנה..עדיין נישארי לי עור כהה יותר עם כתמים קטנים של שחור ועור כהה ושחור קתת באיזור הפציעות שהיה נוצר לי מהפעוליות..הלכתי לרופאי עור ואמרו לי שזה פגמיטציה ושאין מה לעשות עם זה(לא סיפרתי להם ממה זה נוצר) ומציין שאין כאבים בכלל ואין פגיעה מינית או פיזית אחרת

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page