top of page

NULL

האירוע החל בראש השנה כאבים חזקים ביותר גב שמאל שהקרין לרגל ימין בעיקר לשוק חלק פנימי בעיקר לחלק הקרוב לכף הרגל בשלושת הימים הראשונים כל תנוחה הכאיבה מעבר מישיבה לעמידה כאב ביותר בהליכה מעל רבע שעה הקלה מאז עיקר הכאב נדד לשוק ימין בעיקר בשעות הלילה לא מאפשר שינה מעיר משינה בן 63 עבודת שטח שימוש רב ברגליים תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page