top of page

NULL

האם היא יכולה להופיע באזור שמתחת לשדיים.כמו עוד שתי בליטות. אבל לכל האורך. לא יודעת איך זה נקרא. בטן עליונה או בית החזה. והאם תופעת נימול באצבעות הידיים יכולה להיות קשורה לכך? ומה עושים כמובן

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page