top of page

NULL

עברתי ניתו בגלי רדיו לטיפול בדלויות ברגל ימין
בביקורת אחרי שבוע הסתבר שבשוק לא הסתדר ורופא אמר לי ששים אחוז מאנשים מסתדר אחרי חודש ובמידה ולא הוא יזריק קצף במקומות שלא הסתדר.
השאלה האם הטיפול בגלי רדיו לא היה תקין ומדויק?או שזה קורה ונפוץ.
האם אין בעיה להזריק קצף אחרי טיפול בגלי רדיו?האם זה יפתור את הבעיה?אודה לתשובות

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page