top of page

NULL

בעלי בן 70 ומאד מתקשה בהליכה.עשה דופלר עורקי הרגל והאבחנה היא הפרעה הומודינמית חסימתית בעורקי השוק . אינם נדחסים. זה ברגל שמאל. ובימין אותו דבר רק לא צוין אינם נדחסים. לחץ דם בזרוע דו צדדי mmhg 150. עכשיו קיבלתי את התשובה בפקס מרופאת המשפחה ואני רוצה לדעת מה חומרת המצב ומה יש לו בכלל. אני ממש מודה לך על ההיתחסות וכל שכן על התשובה במידה ואקבל

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page