top of page

NULL

במשך מספר שנים אני סובלת מכאבים ברגליים.הכאב מתפרש על פני כל הרגל ואין לי אזור ספציפי בו חל הכאב.בהתחלנ קישרתי למאמץ פיזי אולם בשנה האחרונה המאמץ הפיזי שלי אינו מאומץ והכאבים התחזקו.בתקופה האחרונה נוספו כאבים בגב באזור עמוד השידרה.אשמח לדעת מה לדעתכם הטיפול הטוב לזה.ומהאני יכולה לעשות עלמנת להפחית או להפסיק את הכאבים

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page