top of page

NULL

שלום, מזה חמש שנים אני סובלת.מגרד ללא סימנים נוספים בכל.חלקי הגוף הגדר מתגבר בלילה ומונע ממני מנוחה.
בעבר פניתי לבדיקה ולא נמצאה.הסיבה פניתי לטיפול של דיקור סיני שאכן הרגיע לתקופה דבר שעלה לא.מעט כסף ולא אוכל להתחייב לכך כל השנים.
לאחרונה הגירוש גבר כפי שהיה בהתחלה .
אשמח.לקבל מענה על.המלצה כי לחזור.לרופא עור לא יעזור כפי שלא עזר בעבר

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page