top of page

NULL

אבקש מאוד לדעת תוצאת הבדיקה. אני בת 72 שנים מטופלת עקב ל.דם ב-אקספורג 160/10 מרגישה טוב. ביצעתי בדיקת דופלר קרוטיס התשובה. צד שמאל רבדים טרשתיים במוצא ica גורמים להיצרות עד 50 אחוז.
צד ימין רבדים טרשתיים במוצא ica גורמים להיצרות עד 50 אחוז. עורק החוליות כיוון זרימה תקין. אני מודאגת מאחוז הממצא מחכה לתשובתך.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page