NULL

אמי חולת סכרת בבדיקת דופלר בעורק הפנימי רשום שהוקמו רבדים טרשתיים המוצא העורק המוצרים את חלל העורק בכל 50-60 וו בשמאל 20 אחוז מה המשמעות?מה יש לעשות

NULL

dr_koren.jpg