NULL

נוטלת קודמין מספר שנים לאחר החלפת מסתם. סובלת מדלקת חריפה בכתף ללא שיפור לאחר תרגילים ופיסיאוטרפיה. לא רוצה זריקות. האם יכולה ליטול 7 ימים אתופן או ארקוקסיה?

NULL

dr_koren.jpg