top of page

סגירת ורידים באמצעות לייזר

בעצם 2 שאלות
הראשונה היא שאלת הבהרה האם הלייזר סוגר את הוריד לחלוטין או שהוא מצר את החלקים המורחבים שלו ובעצם הופך אותו לוריד תקין?
שאלה שניה היא לגבי תפקיד הורידים השטחיים ברגל והנזק אשר יכול להגרם כתוצאה מהעדר של הורידים הנ"ל?

שלום קלדרון יעקב,
הטיפול בלייזר תוך ורידי סוגר את הוריד באופן מושלם.לא קיים נזק לרגל בעקבות סגירת הוריד אלא להפך ,הבצקת ניסוגה ההחזר הורידי חוזר להיות תקין ,כלומר הרגל משתפרת.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page